全部城市 » 

Bài thơ: Tức sự (Văn đạo Hoa Môn phá) - 即事(聞

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:177
Tác giả(nhà thơ): 即事(聞道花門破) • Tả việc (Nghe nói Hoa Môn quậy), Trung Quốc, Thịnh Đường

即事(聞道花門破)聞道花門破,
和親事卻非。
人憐漢公主,
生得渡河歸。
秋思拋雲髻,
腰支勝寶衣。
群凶猶索戰,
回首意多違。Tức sự (Văn đạo Hoa Môn phá)


Văn đạo Hoa Môn phá,
Hoà thân sự khước phi.
"Nhân liên Hán công chúa,
Sinh đắc độ hà quy."
Thu tứ phao vân mấn,
Yêu chi thắng bảo y.
Quần hung do sách chiến,
Hồi thủ ý đa vi.
Dịch nghĩa
Nghe nói Hoa Môn đánh phá,Việc cầu hoà nhờ hôn nhân quả là điều sai trái.Người ta thương công chúa nhà Hán,Còn sống để vượt sông mà về.Ý thu làm tan mớ tóc mây,Tay, eo quý hơn áo đẹp.Bọn ác còn gây sự,Càng suy nghĩ càng thấy trái với ý nghĩ mình.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论