全部城市 » 

Bài thơ: Tử Thần điện thoái trào khẩu hào - 紫宸殿退朝口號 (Đỗ Phủ

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:156
Tác giả(nhà thơ): 紫宸殿退朝口號 • Chợt thốt lên sau khi tan chầu ở điện Tử Vi, Trung Quốc, Thịnh Đường

紫宸殿退朝口號戶外昭容紫袖垂,
雙瞻御座引朝儀。
香飄合殿春風轉,
花覆千官淑景移。
晝漏希聞高閣報,
天顏有喜近臣知。
宮中每出歸東省,
會送夔龍集鳳池。Tử Thần điện thoái trào khẩu hào


Hộ ngoại Chiêu Dung tử tụ thuỳ,
Song chiêm ngự toạ dẫn triều nghi.
Hương phiêu hợp điện xuân phong chuyển,
Hoa phúc thiên quan thục cảnh di.
Trú lậu hi văn cao các báo,
Thiên nhan hữu hỉ cận thần tri.
Cung trung mỗi xuất quy đông tỉnh,
Hội tống quỳ long tập phượng trì.
Dịch nghĩa
Bên ngoài cửa điện Chiêu Dung, tay áo đỏ rủ xuống,Hai mắt ngẩng trông nơi vua ngồi đang diễn ra nghi thức buổi chầu.Gió xuân nổi lên khiến hương thơm bay trong phòng,Dưới hoa, trăm vị quan cảnh uy nghi chuyển động.Ban ngày, cái đồng hồ giọt nước vốn ít được nghe trên gác cao kia báo hiệu,Nét mặt nhà vua có vẻ vui chỉ các quan đứng gần mới thấy được.Mỗi khi từ cung đi ra khỏi để về viện phía đông,Còn phải cùng đưa các quì và rồng nữa.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论