全部城市 » 

Bài thơ: Tống Dương lục phán quan sứ tây phiên - 送楊六判官使西蕃 (Đ

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:140
Tác giả(nhà thơ): 送楊六判官使西蕃 • Tiễn ông sáu họ Dương làm phán quan đi sứ phiên phía tây, Trung Quốc, Thịnh Đường

送楊六判官使西蕃送遠秋風落,
西征海氣寒。
帝京氛祲滿,
人世別離難。
絕域遙懷怒,
和親願結歡。
敕書憐贊普,
兵甲望長安。
宣命前程急,
惟良待士寬。
子雲清自守,
今日起為官。
垂淚方投筆,
傷時即據鞍。
儒衣山鳥怪,
漢節野童看。
邊酒排金醆,
夷歌捧玉盤。
草輕蕃馬健,
雪重拂廬幹。
慎爾參籌畫,
從茲正羽翰。
歸來權可取,
九萬一朝摶。Tống Dương lục phán quan sứ tây phiên


Tống viễn thu phong lạc,
Tây chinh hải khí hàn.
Đế kinh phân tẩm mãn,
Nhân thế biệt ly nan.
Tuyệt vực dao hoài nộ,
Hoà thân nguyện kết hoan.
Sắc thư liên tán phổ,
Binh giáp vọng Trường An.
Tuyên mệnh tiền trình cấp,
Duy lương đãi sĩ khoan.
Tí vân thanh tự thủ,
Kim nhật khởi vi quan.
Thuỳ lệ phương đầu bút,
Thương thì tức cứ an.
Nho y sơn điểu quái,
Hán tiết dã đồng khan.
Biên tửu bài kim trản,
Di ca phủng ngọc bàn.
Thảo khinh phiền mã kiện,
Tuyết trọng phất lư can.
Thận nhĩ tham trù hoạch,
Tòng tư chính vũ hàn.
Qui lai quyền khả thủ,
Cửu vạn nhất triêu đoàn.
Dịch nghĩa
Đưa tiễn người đi xa vào lúc gió thu thổi tới,Đi về phía tây nơi một biển khí lạnh.Nơi kinh đô đầy hơi độc,Trong đời người, việc chia tay không phải dễ dàng.Nơi cõi xa xôi kia nhớ lại lúc giận dữ,Giảng hoà xin cam kết là để cho nhau bình yên.Qua văn thư của nhà vua, thấy thương cho vị tán phổ,Trong cảnh chiến tranh cứ ngóng về Trường An.Chấp nhận mệnh lệnh, chuyến này phải ra đi ngay,Chính ra đối với người cần phải dẽ dàng.Mây nửa đêm tự giữ cái trong sạch của mình,Hôm nay bắt đầu làm quan đó.Vừa mới cầm bút nước mắt đã tràn trề,Lúc buồn chán này vẫn phải lên yên ngựa.Chim rừng lấy làm thấy vị quan văn,Trẻ quê sững sờ đứng nhìn cờ sứ vua.Rượu nơi biên giới rót vào chén vàng,Bài ca dân tộc ít người có bàn bạc vỗ nhịp.Cỏ khô nuôi no cho đàn ngựa,Tuyết nặng phủ lên cột lều.Ông Dương hãy cẩn thận nghe trong việc tham dự bàn mưu kế,Chính lúc này đây cần đến sức văn bút của ông.Khi trở về ông lại nắm quyền hành,Một sớm mà nắm được chín vạn người.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论