全部城市 » 

Bài thơ: Tống Giả các lão xuất Nhữ Châu - 送賈閣老出汝州 (Đỗ Phủ -

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:124
Tác giả(nhà thơ): 送賈閣老出汝州 • Tiễn ông họ Giả ở lưỡng viện đổi đi Nhữ Châu, Trung Quốc, Thịnh Đường

送賈閣老出汝州西掖梧桐樹,
空留一院陰。
艱難歸故里,
去住損春心。
宮殿青門隔,
雲山紫邏深。
人生五馬貴,
莫受二毛侵。Tống Giả các lão xuất Nhữ Châu


Tây dịch ngô đồng thụ,
Không lưu nhất viện âm.
Gian nan qui cố lý,
Khứ trụ tổn xuân tâm.
Cung điện Thanh Môn cách,
Vân sơn Tử La thâm.
Nhân sinh ngũ mã quý,
Mạc thụ nhị mao xâm.
Dịch nghĩa
Cây ngô đồng ở phía hông phía tây của viện,Mà không để lại tiếng cho một viện.Gặp trắc trở thì quay về làng cũ,Mà lúc rời nơi cư trú cũng làm đau tấm lòng son.Nay xa cung vua với cửa nơi kinh đô,Nhưng lại gần núi Tử La mây mù sâu thẳm.Đời người có được năm ngựa là quý rồi,Nhưng chớ để cho người hai thứ tóc lấn áp.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论