全部城市 » 

Bài thơ: Đan thanh dẫn, tặng Tào Bá tướng quân - 丹青引贈曹霸將軍 (Đ

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:112
Tác giả(nhà thơ): 丹青引贈曹霸將軍 • Nghề vẽ, tặng tướng quân Tào Bá, Trung Quốc, Thịnh Đường

丹青引贈曹霸將軍將軍魏武之子孫,
於今為庶為青門。
英雄割據雖已矣,
文采風流今尚存。
學書初學衛夫人,
但恨無過王右軍。
丹青不知老將至,
富貴於我如浮雲。
開元之中常引見,
承恩數上南熏殿。
凌煙功臣少顏色,
將軍下筆開生面。
良相頭上進賢冠,
猛將腰間大羽箭。
褒公鄂公毛髮動,
英姿颯爽猶酣戰。
先帝天馬玉花驄,
畫工如山貌不同。
是日牽來赤墀下,
迥立閶闔生長風。
詔謂將軍拂絹素,
意匠慘淡經營中。
斯須九重真龍出,
一洗萬古凡馬空。
玉花卻在御榻上,
榻上庭前屹相向。
至尊含笑催賜金,
圉人太僕皆惆悵。
弟子韓幹早入室,
亦能畫馬窮殊相。
幹惟畫肉不畫骨,
忍使驊騮氣凋喪。
將軍畫善蓋有神,
偶逢佳士亦寫真。
即今漂泊干戈際,
屢貌尋常行路人。
塗窮反遭俗眼白,
世上未有如公貧。
但看古來盛名下,
終日坎壈纏其身。Đan thanh dẫn, tặng Tào Bá tướng quân


Tướng quân Nguỵ Vũ chi tử tôn,
Ư kim vi thứ vi thanh môn.
Anh hùng cát cứ tuy dĩ hĩ,
Văn thái phong lưu kim thượng tồn.
Học thư sơ học Vệ phu nhân,
Đãn hận vô quá Vương Hữu Quân.
Đan thanh bất chi lão tương chí,
Phú quý ư ngã như phù vân.
Khai Nguyên chi trung thường dẫn kiến,
Thừa ân sác thướng Nam Huân điện.
Lăng Yên công thần thiểu nhan sắc,
Tướng quân hạ bút khai sinh diện.
Lương tướng đầu thượng tiến hiền quan,
Mãnh tướng yêu gian đại vũ tiễn.
Bao công, Ngạc công mao phát động,
Anh tư táp sảng lai hàm chiến.
Tiên đế thiên mã Ngọc Hoa Thông,
Hoạ công như sơn mạc bất đồng.
Thị nhật khiên lai xích trì hạ,
Quýnh lập xướng hạp sinh trường phong.
Chiếu vị tướng quân phất quyên tố,
Ý tượng thảm đạm kinh dinh trung.
Tư tu cửu trùng chân long xuất,
Nhất tiễn vạn cổ phàm mã không.
Ngọc Hoa khước tại ngự tháp thượng,
Tháp thượng đình tiền ngật tương hướng.
Chí tôn hàm tiếu thôi tứ kim,
Ngữ nhân thái bộc giai trù trướng.
Đệ tử Hàn Cán tảo nhập thất,
Diệc năng hoạ mã cùng thù tướng.
Cán tuy hoạ nhục bất hoạ cốt,
Nhẫn sử Hoa Lưu khí điêu táng.
Tướng quân thiện hoạ cái hữu thần,
Ngẫu phùng giai sĩ diệc tả chân.
Tức kim phiêu bạc can qua tế,
Lũ mạc tầm thường hành lộ nhân.
Đồ cùng phản tao tục nhãn bạch,
Thế thượng vị hữu như công bần.
Đãn khan cổ tại thịnh danh hạ,
Chung nhật khảm lẫm triền kỳ thân.
Dịch nghĩa
Tướng quân là con cháu Nguỵ Vũ Đế,Nay chỉ làm dân thường, cửa nhà thanh bạch.Cái thuở chiếm đất xưng hùng tuy đã qua rồiNhưng vẫn giữ nếp nho nhã phong lưu.Học viết, mới đầu học phu nhân Vệ Thước.Vẫn bực vì chưa hơn được hữu quân Vương Hy Chi.Mải miết vẽ không biết tuổi già sắp đến,Xem giàu sang như mây nổi.Trong đời Khai Nguyên thường vào gặp vua,Đội ơn được mấy lần lên điện Nam Huân nhiều lần.Hình công thần trên gác Lăng Yên đã phai màu.Tướng quân hạ bút làm cho vẻ mặt tươi lại.Mũ tiến triều trên đầu các quan văn,Tên lông lớn ngang lưng các tướng võ;Ông Bao ông Ngạc râu tóc rung rinh,Dáng mạnh mẽ như khi đang đánh hăng.Con ngựa Ngọc Hoa Thông của tiên đế,Thợ vẽ đã lắm người vẽ không giống.Hôm ấy vua sai dắt tới thềm son,Nó đứng sững, cửa cung như nổi cơn bão táp.Vua bảo ông rũ tri tấm lụa trắng,Ông tập trung tinh thần chăm chú như người thợ dựng công.Chốc lát trước mặt vua, rồng thật hiện ra,Gạt hết lũ ngựa thường xưa nay.Con Ngọc Hoa đang đứng trên sập vua,Ngựa trên sập, ngựa ngoài sân giống đúc nhau.Vua mỉm cười giục ban tặng vàng cho ông,Quan coi ngựa, quan hầu vua đều ngẩn ngơHọc trò Hàn Cán sớm theo học ông,Cũng có tài vẽ ngựa rất giống.Nhưng Cán chỉ vẽ " thịt " , không vẽ nổi " xương " ,Nỡ làm con Hoa Lưu mất cả khí thế. Tướng quân khéo vẽ nét truyền thần,Gặp kẻ sĩ tài giỏi cũng vẽ tả chân;Nhưng đến nay xiêu dạt trong cơn binh lửa,Lại vẽ cả khách qua đường tầm thường!Bước đường cùng gặp phường mắt trắng phàm tục;Trên đời chưa có ai nghèo như ôngXem đó: xưa nay những người nổi tiếng,Suốt ngày tấm thân bị trói buộc trong vòng lận đận.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论