全部城市 » 

Bài thơ: Đông Đồn nguyệt dạ - 東屯月夜 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:173
Tác giả(nhà thơ): 東屯月夜 • Đêm trăng Đông Đồn, Trung Quốc, Thịnh Đường

東屯月夜抱疾漂萍老,
防邊舊谷屯。
春農親異俗,
歲月在衡門。
青女霜楓重,
黃牛峽水喧。
泥留虎鬥蹟,
月掛客愁村。
喬木澄稀影,
輕雲倚細根。
數驚聞雀噪,
暫睡想猿蹲。
日轉東方白,
風來北斗昏。
天寒不成寢,
無夢寄歸魂。Đông Đồn nguyệt dạ


Bão tật phiêu bình lão,
Phòng biên cựu cốc đồn.
Xuân nông thân dị tục,
Tuế nguyệt tại hành môn.
Thanh nữ sương phong trọng,
Hoàng ngưu giáp thuỷ huyên.
Nê lưu hổ đấu tích,
Nguyệt quải khách sầu thôn.
Kiều mộc trừng hy ảnh,
Khinh vân ỷ tế căn.
Sổ kinh văn tước táo,
Tạm thuỵ tưởng viên tồn.
Nhật chuyển đông phương bạch,
Phong lai Bắc Đẩu hôn.
Thiên hàn bất thành tẩm,
Vô mộng ký quy hồn.
Dịch nghĩa
Mang bệnh, cái thân già như bèo trôi,Tới nơi hang canh giữ biên giới cũ.Vụ xuân phải làm quen với phong tục lạ,Tháng năm cứ ở trong cửa.Thần Thanh Nữ toả sương nhiều nơi cây phong,Thác nước nơi kẽm Hoàng Ngưu chảy ầm ầm.Dấu chân cọp vờn nhau còn in rõ trên bùn,Vầng trăng nơi thôn xóm treo nỗi buồn của khách.Hàng cây cao ngăn bóng lơ thơ,Mây mỏng tựa vào rễ nhỏ.Mấy lần giật mình vì chim kêu,Mơ màng tưởng khỉ leo.Mặt trời ló nơi phương đông,Gió thổi, sao bắc đẩu hiện rõ.Trời lạnh chẳng ngủ được,Không có mộng để đưa hồn về quê cũ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论