全部城市 » 

Bài thơ: Đông chí - 冬至 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:168
Tác giả(nhà thơ): 冬至 • Đông chí, Trung Quốc, Thịnh Đường

冬至年年至日長為客,
忽忽窮愁泥殺人。
江上形容吾獨老,
天邊風俗自相親。
杖藜雪後臨丹壑,
鳴玉朝來散紫宸。
心折此時無一寸,
路迷何處見三秦。Đông chí


Niên niên chí nhật trường vi khách,
Hốt hốt cùng sầu nê sát nhân.
Giang thượng hình dung ngô độc lão,
Thiên biên phong tục tự tương thân.
Trượng lê tuyết hậu lâm đơn hác,
Minh ngọc triêu lai tán tử thần.
Tâm chiết thử thì vô nhất thốn,
Lộ mê hà xứ kiến Tam Tần.
Dịch nghĩa
Hàng năm đông tới ta vẫn mãi trên đất khách,Năm nay bỗng cảm thấy buồn muốn chết.Trên sông theo vóc dáng thì ta già nhất,Nơi xó trời này phong tục cũng quen dần.Tuyết tan, chống gậy vào chơi hang đỏ,Giống xưa áo mũ ngọc reo buổi sáng vào cung tía (làm việc).Lúc này tâm tư tan nát không còn một tấc,Lạc đường không còn biết Trường An ở đâu mà về.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论