全部城市 » 

Bài thơ: Đào nạn - 逃難 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:147
Tác giả(nhà thơ): 逃難 • Chạy loạn, Trung Quốc, Thịnh Đường

逃難五十頭白翁,
南北逃世難。
疏布纏枯骨,
奔走苦不暖。
已衰病方入,
四海一塗炭。
乾坤萬里內,
莫見容身畔。
妻孥複隨我,
回首共悲歎。
故國莽丘墟,
鄰里各分散。
歸路從此迷,
涕盡湘江岸。Đào nạn


Ngũ thập đầu bạch ông,
Nam bắc đào thế nạn.
Sơ bố triền khô cốt,
Bôn tẩu khổ bất noãn.
Dĩ suy bệnh phương nhập,
Tứ hải nhất đồ thán.
Càn khôn vạn lý nội,
Mạc kiến dung thân bạn.
Thê nô phức tuỳ ngã,
Hồi thủ cộng bi thán.
Cố quốc mãng khâu khư,
Lân lý các phân tán.
Quy lộ tòng thử mê,
Thế tận Tương giang ngạn.
Dịch nghĩa
Ông già năm mươi tóc bạc,Chạy loạn suốt nam bắc.Áo vải sơ sài quấn quanh thân gầy như bộ xương khô,Đường đi gian khổ không đủ ấm.Đã suy yếu vì bệnh vừa mang,Tới đâu cũng cơ cực lầm than.Trong khoảng trời đất dài vạn dặm,Không thấy chỗ nào dung thân được.Vợ con lếch thếch theo ta,Quay đầu nhìn nhau mà cùng buồn bã than thở.Quê cũ chỉ còn là gò đống cỏ mọc,Người trong làng đã chạy tứ tán.Đường về quê cũ mờ trong mê loạn,Nước mắt rơi đẫm trên bờ sông Tương.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论