全部城市 » 

Bài thơ: Đào trúc trượng dẫn, tặng Chương lưu hậu - 桃竹杖引,贈章留

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:161
Tác giả(nhà thơ): 桃竹杖引,贈章留後 • Gậy đào trúc, làm tặng lưu hậu họ Chương, Trung Quốc, Thịnh Đường

桃竹杖引,贈章留後江心蟠石生桃竹,
蒼波噴浸尺度足。
斬根削皮如紫玉,
江妃水仙惜不得。
梓潼使君開一束,
滿堂賓客皆歎息。
憐我老病贈兩莖,
出入爪甲鏗有聲。
老夫複欲東南征,
乘濤鼓枻白帝城。
路幽必為鬼神奪,
拔劍或與蛟龍爭。
重為告曰:
杖兮杖兮,爾之生也甚正直,
慎勿見水踴躍學變化為龍。
使我不得爾之扶持,
滅跡於君山湖上之青峰。
噫,風塵澒洞兮豺虎咬人,
忽失雙杖兮吾將曷從。Đào trúc trượng dẫn, tặng Chương lưu hậu


Giang tâm bàn thạch sinh đào trúc,
Thương ba phún tẩm xích độ túc.
Trảm căn tước bì như tử ngọc,
Giang phi thuỷ tiên tích bất đắc.
Tử Đồng sứ quân khai nhất thúc,
Mãn đường tân khách giai thán tức.
Liên ngã lão bệnh tặng lưỡng hành,
Xuất nhập trảo giáp khanh hữu thanh.
Lão phu phức dục đông nam chinh,
Thừa đào cổ duệ Bạch Đế thành.
Lộ u tất vị quỷ thần đoạt,
Bạt kiếm hoặc dữ giao long tranh.
Trùng vi cáo viết:
Trượng hề trượng hề, nhĩ chi sinh dã thậm chính trực,
Thận vật kiến thuỷ dũng dược học biến hoá vi long.
Sử ngã bất đắc nhĩ chi phù trì,
Diệt tích ư Quân sơn hồ thượng chi thanh phong.
Y, phong trần hống động hề sài hổ giảo nhân,
Hốt thất song trượng hề ngô tương hạt tòng.
Dịch nghĩa
Giữa dòng sông nơi kè đá có loại đào trúc,Sóng xanh tưới nhuần nên cao chừng cả thước.Chặt gốc, bóc vỏ thấy bên trong đỏ như ngọc,Các thần sông, tiên dưới nước có tiếc cũng chẳng được.Quan sứ quân Tử Đồng (chỉ Chương Di) mở ra một bó,Khách khứa cả nhà đều trân trố ngạc nhiên.Thương ta thân già lại bệnh nên tặng hai cái,Để đi vào đi ra, nó kêu kẽo kẹt dưới móng tay.Lão già này lại muốn đi về phía đông nam ngay,Cưỡi sóng vung chèo tới thành Bạch Đế.Đường xá vắng vẻ nên sợ quỷ thần chiếm mất,Rút gươm ra định cùng chiến đấu với rồng, cá sấu.Ta lại nói cho mày biết:Gậy ơi gậy, đời mày từ lúc sinh ra vốn rất ngay thẳng,Cẩn thận khi thấy nước chớ nhẩy chồm chồm mà học đòi biến hoá như rồng.Khiến ta không có được sự giúp đỡ của mày,Mất dấu ở núi Quân, ngọn núi xanh trong hồ kia.Ôi lồng lộng cõi đời này, hổ sói giết người,Bỗng dưng mất hai cái gậy, ta biết trông cậy ai đây!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论