全部城市 » 

Bài thơ: Đáo thôn - 到村 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:181
Tác giả(nhà thơ): 到村 • Tới làng, Trung Quốc, Thịnh Đường

到村碧澗雖多雨,
秋沙亦少泥。
蛟龍引子過,
荷芰逐花低。
老去參戎幕,
歸來散馬蹄。
稻粱須就列,
榛草早相迷。
蓄積思江漢,
疏頑惑町畦。
暫酬知已分,
還入故林棲。Đáo thôn


Bích giản tuy đa vũ,
Thu sa diệc thiểu nê.
Giao long dẫn tử quá,
Hà kỵ trục hoa đê.
Lão khứ tham nhung mạc,
Quy lai tán mã đề.
Đạo lương tu tựu liệt,
Trăn thảo tảo tương mê.
Súc tích tư Giang Hán,
Sơ ngoan hoặc đinh huề.
Tạm thù tri dĩ phận,
Hoàn nhập cố lâm thê.
Dịch nghĩa
Khe suối mùa thu trong biếc tuy có nhiều mưa,Nhưng bãi cát ít có bùn.Thuồng luồng dẫn con bơi qua,Cây sen và cây củ ấu như thấp xuống khi hoa tàn.Tuổi già nên đã nghỉ tham gia việc nhà binh,Đường trở về không còn vết vó ngựa.Gạo tẻ và bột mì phải có sẵn,Bụi cây và đồng cỏ sớm vui sống bên nhau.Nghĩ nhiều về vùng Giang Hán,Ngờ rằng đất nơi đó có thể thuê cả chục hay cả trăm mẫu.Đàm Châu tạm cho ta thế này là đúng phận rồi,Lại phá rừng khẩn hoang như lúc trước khi tới đây.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论