全部城市 » 

Bài thơ: Đắc Phòng công trì nga - 得房公池鵝 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:169
Tác giả(nhà thơ): 得房公池鵝 • Được thiên nga ở ao của ông Phòng, Trung Quốc, Thịnh Đường

得房公池鵝房相西亭鵝一群,
眠沙泛浦白於雲。
鳳凰池上應回首,
為報籠隨王右軍。Đắc Phòng công trì nga


Phòng tướng tây đình nga nhất quần,
Miên sa phiếm phố bạch ư vân.
Phụng hoàng trì thượng ưng hồi thủ,
Vi báo lung tuỳ Vương Hữu Quân.
Dịch nghĩa
Tại đình phía tây của Phòng tướng quân có một bầy thiên nga,Ngủ nơi bãi, chơi trên bến, lông trắng như tuyết.Trên ao Phượng hoàng muốn quay đầu lại,Xin báo có cái lồng đi theo sau ông Vương Hữu Quân đó.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论