全部城市 » 

Bài thơ: Đông vãn tống Trường Tôn Tiệm xá nhân Quy Châu - 冬晚

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:177
Tác giả(nhà thơ): 冬晚送長孫漸舍人歸州 • Chiều đông tiễn xá nhân Trường Tôn Tiệm ở Quy Châu, Trung Quốc, Thịnh Đường

冬晚送長孫漸舍人歸州參卿休坐幄,
蕩子不還鄉。
南客瀟湘外,
西戎鄠杜旁。
衰年傾蓋晚,
費日系舟長。
會面思來劄,
銷魂逐去檣。
雲晴鷗更舞,
風逆雁無行。
匣裏雌雄劍,
吹毛任選將。Đông vãn tống Trường Tôn Tiệm xá nhân Quy Châu


Tham khanh hưu toạ ác,
Đãng tử bất hoàn hương.
Nam khách Tiêu, Tương ngoại,
Tây Nhung Hộ, Đỗ bàng.
Suy niên khuynh cái vãn,
Phí nhật hệ chu trường.
Hội diện tư lai tráp,
Tiêu hồn toại khứ tường.
Vân tinh âu cánh vũ,
Phong nghịch nhạn vô hàng.
Hạp lý thư hùng kiếm,
Xuy mao nhiệm tuyển tương.
Dịch nghĩa
Ngài giữ chức tham mưu thôi không ngồi trong dinh có trướng treo nữa,Tên lêu lổng thì chẳng bao giờ trở về nhà.Là một người khách nơi phía nam bên ngoài vùng Tiêu Tương,Rợ Tây Nhung tiến gần sát hai huyện Hộ và Đỗ.Vào năm suy tàn cuối cùng mới nghiêng lọng xe,Ngày hoang phí cứ neo thuyền dài dài.Gặp mặt, ý ghi lại bằng bài thơ cất trong tráp,Hồn thẫn thờ theo cột buồm mà đi.Mây trong chim âu cứ múa,Ngược gió nhạn bay không có hàng lối.Trong bao có thanh gươm quý,Thổi ngọn lông mà kiếm cắt đứt hãy đem ra mà sử dụng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论