全部城市 » 

Bài thơ: Đằng Vương đình tử kỳ 1 - 滕王亭子其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:135
Tác giả(nhà thơ): 滕王亭子其一 • Cái đình của Đằng Vương kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

滕王亭子其一君王臺榭枕巴山,
萬丈丹梯尚可攀。
春日鶯啼修竹裏,
仙家犬吠白雲間。
清江錦石傷心麗,
嫩蕊濃花滿目班。
人到於今歌出牧,
來遊此地不知還。Đằng Vương đình tử kỳ 1


Quân vương đài tạ chẩm Ba sơn,
Vạn trượng đan thê thượng khả phan.
Xuân mộ oanh đề tu trúc lý,
Tiên gia khuyển phệ bạch vân gian.
Thanh giang cẩm thạch thương tâm lệ,
Nộn nhị nồng hoa mãn mục ban.
Nhân đáo vu kim ca xuất mục,
Lai du thử địa bất tri hoàn.
Dịch nghĩa
Lầu nhà của ông vương này nằm cạnh Ba sơn,Thang đỏ dài vạn trượng còn có thể leo được.Ngày xuân chim oanh hót trong đám trúc rậm,Chó sủa nơi nhà tiên trong khoảng mây trắng.Sông trong, đá quý là hai cái đẹp làm não lòng,Nhuỵ non, hoa thơm làm cho mắt loá lên.Người tới ngày nay ca bài đi ra làm quan chăn dắt dân,Tới chơi nơi này không biết lối về.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论