全部城市 » 

Bài thơ: Đằng Vương đình tử kỳ 2 - 滕王亭子其二 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:118
Tác giả(nhà thơ): 滕王亭子其二 • Cái đình của Đằng Vương kỳ 2, Trung Quốc, Thịnh Đường

滕王亭子其二寂寞春山路,
君王不復行。
古牆猶竹色,
虛閣自松聲。
鳥雀荒村暮,
雲霞過客情。
尚思歌吹入,
千騎把霓旌。Đằng Vương đình tử kỳ 2


Tịch mịch xuân sơn lộ,
Quân vương bất phục hành.
Cổ tường độc trúc sắc,
Hư các tự tùng thanh.
Điểu tước hoang thôn mộ,
Vân hà quá khách tình.
Thượng tư ca xuý nhập,
Thiên kị bả nghê tinh.
Dịch nghĩa
Đường núi vào mùa xuân êm đềm,Quân vương đã không lại được đi.Tường cổ giống mầu cây trúc,Gác trống tự nó reo như tiếng thông.Buổi chiều chim chóc nơi thôn vắng,Mây ráng như lòng người khách qua đường.Vẫn còn nghĩ đến có tiếng ca hát đâu đây,Ngàn kẻ cưỡi ngựa mang cờ phướn trong buổi lễ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论