全部城市 » 

Bài thơ: Đề Bá đại huynh đệ sơn cư ốc bích kỳ 1 - 題柏大兄弟山居屋壁其

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:131
Tác giả(nhà thơ): 題柏大兄弟山居屋壁其一 • Viết lên tường nhà trong núi cúa anh em ông họ Bá kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

題柏大兄弟山居屋壁其一叔父朱門貴,
郎君玉樹高。
山居精典籍,
文雅涉風騷。
江漢終吾老,
雲林得爾曹。
哀弦繞白雪,
未與俗人操。Đề Bá đại huynh đệ sơn cư ốc bích kỳ 1


Thúc phụ chu môn quý,
Lang quân ngọc thụ cao.
Sơn cư tinh điển tịch,
Văn nhã thiệp phong tao.
Giang Hán chung ngô lão,
Vân Lâm đắc nhĩ tào.
Ai huyền nhiễu bạch tuyết,
Vị dữ tục nhân thao.
Dịch nghĩa
Người chú thuộc dòng quý tộc,Các anh là những cây ngọc cao.Ở trong núi mà thông hiểu truyện xưa nay,Tính hào hoa đạt tới mức vô cùng thanh nhã.Nơi Giang Hán là nơi kết thúc tuổi già của tôi,Và tại Vân Lâm, tôi được quen biết bọn các anh.Tiếng đàn réo rắt quyện vào tuyết trăng,Chưa từng gảy cho kẻ tục nghe.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论