全部城市 » 

Bài thơ: Đề Bá đại huynh đệ sơn cư ốc bích kỳ 2 - 題柏大兄弟山居屋壁其

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:113
Tác giả(nhà thơ): 題柏大兄弟山居屋壁其二 • Viết lên tường nhà trong núi cúa anh em ông họ Bá kỳ 2, Trung Quốc, Thịnh Đường

題柏大兄弟山居屋壁其二野屋流寒水,
山籬帶薄雲。
靜應連虎穴,
喧已去人群。
筆架沾窗雨,
書簽映隙曛。
蕭蕭千里馬,
個個五花文。Đề Bá đại huynh đệ sơn cư ốc bích kỳ 2


Dã ốc lưu hàn thuỷ,
Sơn ly đái bạc vân.
Tĩnh ứng liên hổ huyệt,
Huyên dĩ khứ nhân quần.
Bút giá triêm song vũ,
Thư thiêm ánh khích huân.
Tiêu tiêu thiên lý mã,
Cá cá ngũ hoa văn.
Dịch nghĩa
Mái nhà chốn quê nước lạnh tuôn.Bờ dậu nơi núi vương mây trắng.Yên lặng thế mà ngay cạnh hang cọp,Vì tránh ồn ào nên đã lánh xa cõi người.Giá gác bút bị ướt vì mưa hắt qua cửa sổ,Thẻ đánh dấu sách nóng lên vì nắng chiếu qua khe.Ngựa ngàn dặm hí vang, con nào cũng năm sắc.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论