全部城市 » 

Bài thơ: Đỗ quyên hành (Cổ thì Đỗ Vũ xưng Vọng Đế

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:164
Tác giả(nhà thơ): 杜鵑行(古時杜宇稱望帝) • Bài hành chim cuốc (Thời xưa Đỗ Vũ hiệu Vọng Đế), Trung Quốc, Thịnh Đường

杜鵑行(古時杜宇稱望帝)古時杜宇稱望帝,
魂作杜鵑何微細。
跳枝竄葉樹木中,
搶佯瞥捩雌隨雄。
毛衣慘黑貌憔悴,
眾鳥安肯相尊崇。
隳形不敢棲華屋,
短翮唯願巢深叢。
穿皮啄朽觜欲禿,
苦饑始得食一蟲。
誰言養雛不自哺,
此語亦足為愚蒙。
聲音咽咽如有謂,
號啼略與嬰兒同。
口幹垂血轉迫促,
似欲上訴於蒼穹。
蜀人聞之皆起立,
至今斅學效微風,
乃知變化不可窮。
豈知昔日居深宮,
嬪嬙左右如花紅。Đỗ quyên hành (Cổ thì Đỗ Vũ xưng Vọng Đế)


Cổ thì Đỗ Vũ xưng Vọng Đế,
Hồn tác đỗ quyên hà vi tế.
Khiêu chi thoán diệp thụ mộc trung,
Thưởng dương miết liệt thư tuỳ hùng.
Mao y thảm hắc mạo tiều tuỵ,
Chúng điểu an khẳng tương tôn sùng.
Huy hình bất cảm thê hoa ốc,
Đoản cách duy nguyện sào thâm tùng.
Xuyên bì trác hủ tuy dục ngốc,
Khổ cơ thuỷ đắc thực nhất trùng.
Thuỳ ngôn dưỡng sồ bất tự bộ,
Thử ngữ diệc túc vi ngu mông.
Thanh âm yết yết như hữu vị,
Hào đề lược dữ anh nhi đồng.
Khẩu cán thuỳ huyết chuyển bách xúc,
Tự dục thượng tố ư thương khung.
Thục nhân văn chi giai khởi lập,
Chí kim hạo học hiệu vi phong.
Nãi tri biến hoá bất khả cùng.
Khởi tri tích nhật cư thâm cung,
Tần tường tả hữu như hoa hồng.
Dịch nghĩa
Thời xưa vua Đỗ Vũ có đế hiệu là Vọng Đế,Khi băng, hồn nhập vào chim đỗ quyên sao khiêm tốn như thế.Chuyền cành, dòm lá trong rừng cây.Chim trống chim mái đang thẳng cánh lại dạt ngang.Bộ áo lông đen đủi trông thảm hại,Các chim khác trông thấy thế thì làm sao mà tôn kính cho được.Cái hình thù bệ rạc không dám ghé vào nhà sang,Bộ cánh ngắn chỉ mong làm tổ trong bụi rậm.Moi dai, mổ nhão mỏ muốn cùn,Đói meo mới kiếm được một con giun.Ai nói nuôi con mà không cho bú mớm,Lời đó thật là nông cạn, ngây thơ.Thanh âm éo éo như muốn nói,Bập bẹ như tập nói cùng con thơ.Bên mỏ dính máu gắng vung vẫy,Tưởng như muốn nói cùng trời cao.Há không biết rằng kiếp trước sống trong thâm cung,Bên trái bên phải đàn bà quấn quít như hoa hồng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论