全部城市 » 

Bài thơ: Đề bích thượng Vi Yển hoạ mã ca - 題壁上韋偃畫馬歌 (Đỗ Phủ

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:108
Tác giả(nhà thơ): 題壁上韋偃畫馬歌 • Bài ca nói về bức vẽ ngựa trên vách của Vi Yển, Trung Quốc, Thịnh Đường

題壁上韋偃畫馬歌韋侯別我有所適,
知我憐君畫無敵。
戲拈禿筆掃驊騮,
欻見騏驎出東壁。
一匹齕草一匹嘶,
坐看千里當霜蹄。
時危安得真致此,
與人同生亦同死。Đề bích thượng Vi Yển hoạ mã ca


Vi hầu biệt ngã hữu sở thích,
Tri ngã lân quân hoạ vô địch.
Hí niêm ngốc bút tảo hoa lưu,
Thúc kiến kỳ lân xuất đông bích.
Nhất thất ngật thảo, nhất thất tê,
Toạ khan thiên lý đương sương đề,
Thì nguy an đắc chân trí thử,
Dữ nhân đồng sinh diệc đồng tử.
Dịch nghĩa
Ông Vi đặc biệt biết ta có ý thích các tranh ngựa,Và cũng hiểu rằng ta mến tài vẽ hơn người của ông.Ông cầm cây cọ cùn quét quét mà ra các con ngựa quý,Trên bức vách phía đông bỗng hiện ra những con ngựa đẹp như kỳ lân.Có con đang gặm cỏ, có con ngẩng cổ hý,Ngồi coi những bộ vó ngàn dặm của đàn ngựa thấy vui mắt.Lúc nguy cấp làm sao mà kiếm ra được những ngựa quý đó,Chúng thường sống chết với chủ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论