全部城市 » 

Bài thơ: Đối tuyết (Bắc tuyết phạm Trường Sa&#41

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:71
Tác giả(nhà thơ): 對雪(北雪犯長沙) • Trước cảnh tuyết (Tuyết bắc phủ Trường Sa), Trung Quốc, Thịnh Đường

對雪(北雪犯長沙)北雪犯長沙,
胡雲冷萬家。
隨風且間葉,
帶雨不成花。
金錯囊垂罄,
銀壺酒易賒。
無人竭浮蟻,
有待至昏鴉。Đối tuyết (Bắc tuyết phạm Trường Sa)


Bắc tuyết phạm Trường Sa,
Hồ vân lãnh vạn gia.
Tuỳ phong thả nhàn điệp,
Đới vũ bất thành hoa.
Kim thác nang thuỳ chỉnh,
Ngân hồ tửu dị xa.
Vô nhân kiệt phù nghĩ,
Hữu đãi chí hôn nha.
Dịch nghĩa
Tuyết miền bắc đã lan đến Trường Sa,Mây xứ Hồ gieo cánh lạnh đến muôn nhà.Lá rơi từ từ theo làn gió,Hoa không nở được dưới cơn mưa.Hễ tiền trong túi đã xóc xách,Thì rượu dễ đầy bình bạc.Không ai uống hết rượu phù nghị,Xin cứ đợi đến lúc quạ chiều

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论