全部城市 » 

Bài thơ: Đề Thê huyện Quách tam thập nhị minh phủ mao ốc bíc

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:97
Tác giả(nhà thơ): 題郪縣郭三十二明府茅屋壁 • Viết lên vách nhà lá tại huyện Thê của ông ba mươi hai họ Quách làm minh phủ, Trung Quốc, Thịnh Đường

題郪縣郭三十二明府茅屋壁江頭且系船,
為爾獨相憐。
雲散灌壇雨,
春青彭澤田。
頻驚適小國,
一擬問高天。
別後巴東路,
逢人問幾賢。Đề Thê huyện Quách tam thập nhị minh phủ mao ốc bích


Giang đầu thả hệ thuyền,
Vi nhĩ độc tương liên.
Vân tán Quán Đàn vũ,
Xuân thanh Bành Trạch điền.
Tần kinh thích tiểu quốc,
Nhất nghĩ vấn cao thiên.
Biệt hậu Ba Đông lộ,
Phùng nhân vấn kỷ hiền.
Dịch nghĩa
Đầu sông vừa cột thuyền xong,Vì mi là cái độc nhất thương ta.Mưa làm tan mây nơi Quán Đàn,Mùa xuân xanh tươi trên cánh đồng Bành Trạch.Nhiều lần kinh sợ khi đi ngang vùng đất nhỏ,Cứ định hỏi trời cao.Sau khi rời, trên con đường xứ Ba Đông,Gặp người cứ hỏi ai là kẻ hiền.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论