全部城市 » 

Bài thơ: Đề Trung Châu Long Hưng tự sở cư viện bích - 題忠州龍興寺

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:108
Tác giả(nhà thơ): 題忠州龍興寺所居院壁 • Đề vách nơi ở nhờ trong chùa Long Hưng ở Trung Châu, Trung Quốc, Thịnh Đường

題忠州龍興寺所居院壁忠州三峽內,
井邑聚雲根。
小市常爭米,
孤城早閉門。
空看過客淚,
莫覓主人恩。
淹泊仍愁虎,
深居賴獨園。Đề Trung Châu Long Hưng tự sở cư viện bích


Trung Châu Tam Giáp nội,
Tỉnh ấp tụ vân căn.
Tiểu thị thường tranh mễ,
Cô thành tảo bế môn.
Không khán quá khách lệ,
Mạc mịch chủ nhân ân.
Yêm bạc nhưng sầu hổ,
Thâm cư lại độc viên.
Dịch nghĩa
Trung Châu ở trong vùng Tam Giáp,Mây thấp sà xuống thôn xóm và giếng nước.Người ta tranh nhau mua gạo ở cái chợ nhỏ bé,Thành chơ vơ đóng cửa sớm.Khách tới đây khóc thầm,Không tìm kiếm người (cháu) xin ra ơn.Ở trên thuyền buộc ở bờ sông ngán cọp vồ,Nên xin ở nhờ tuốt trong cái vườn vắng vẻ này.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论