全部城市 » 

Bài thơ: Đăng lâu - 登樓 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:83
Tác giả(nhà thơ): 登樓 • Lên lầu, Trung Quốc, Thịnh Đường

登樓花近高樓傷客心,
萬方多難此登臨。
錦江春色來天地,
玉壘浮雲變古今。
北極朝庭終不改,
西山寇盜莫相侵!
可憐後主還祠廟,
日暮聊為梁甫吟。Đăng lâu


Hoa cận cao lâu thương khách tâm,
Vạn phương đa nạn thử đăng lâm.
Cẩm giang xuân sắc lai thiên địa,
Ngọc Luỹ phù vân biến cổ câm (kim).
Bắc cực triều đình chung bất cãi,
Tây sơn khấu đạo mạc tương xâm.
Khả liên Hậu chúa hoàn từ miếu,
Nhật mộ liêu vi "Lương phủ ngâm".
Dịch nghĩa
Những đoá hoa nở trên lầu cao, làm cho lòng khách đau thương,Trong lúc muôn phương nhiều nạn, ta lên lầu này.Sắc xuân đến với trời đất sông Cẩm,Trên núi Ngọc Luỹ, đám mây nổi biến đổi đời xưa, đời nay.Sau cơn biến loạn, triều đình miền bắc vẫn không thay đổi,Vậy thì bọn giặc cướp ở Tây Sơn kia chớ nên vào xâm lấn.Thương thay Hậu Chúa mà còn có đến miếu,Buổi chiều tà, ta hãy làm bài Lương phủ ngâm.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论