全部城市 » 

Bài thơ: Âu - 鷗 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:86
Tác giả(nhà thơ): 鷗 • Con cò, Trung Quốc, Thịnh Đường江浦寒鷗戲,
無他亦自饒。
卻思翻玉羽,
隨意點春苗。
雪暗還須浴,
風生一任飄。
幾群滄海上,
清影日蕭蕭。Âu


Giang phố hàn âu hí,
Vô tha diệc tự nhiêu.
Khước tư phiên ngọc vũ,
Tuỳ ý điểm xuân miêu.
Tuyết ám hoàn tu dục,
Phong sinh nhất nhiệm phiêu.
Kỷ quần thương hải thượng,
Thanh ảnh nhật tiêu tiêu.
Dịch nghĩa
Bến sông lạnh, vạc vui chơi,Chẳng làm gì mà đầy đủ.Không cần nghĩ khi lật bộ lông trắng như ngọc,Tuỳ ý mổ mạ non.Trắng như tuyết phủ sau khi tắm,Gió nổi lên một khi tung bay.Có bầy nào trên biển xanh,Lại ngày ngày thảnh thơi có hình ảnh trong sáng như thế?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论