全部城市 » 

Bài thơ: Độc toạ (Bi thu hồi bạch thủ) - 獨坐(

发表于 2016-04-04 22:41 发布者:capnhat 评论:0 浏览:165
Tác giả(nhà thơ): 獨坐(悲秋回白首) • Ngồi một mình (Thương thu phờ tóc bạc), Trung Quốc, Thịnh Đường

獨坐(悲秋回白首)悲愁回白首,
倚杖背孤城。
江斂洲渚出,
天虛風物清。
滄溟服衰謝,
朱紱負平生。
仰羨黃昏鳥,
投林羽翮輕。Độc toạ (Bi thu hồi bạch thủ)


Bi sầu hồi bạch thủ,
Ỷ trượng bội cô thành.
Giang liễm châu chử xuất,
Thiên hư phong vật thanh.
Thương minh phục suy tạ,
Chu phất phụ bình sinh.
Ngưỡng tiện hoàng hôn điểu,
Đầu lâm vũ cách khinh.
Dịch nghĩa
Đau khổ quay mái đầu bạc lại nhìn,Vịn gậy tựa nơi lưng thành.Nước sông rút nên lộ bãi bến,Trời quang nên gió và cảnh vật trong.Biển xanh vẫn còn lao đao,Áo chầu đỏ làm lỡ cuộc đời.Nhìn lên thẹn với chim chiều,Bay về rừng với đôi cánh nhẹ tênh.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论